Życie jest grą

„W Galerii Sztuki Współczesnej „Fra Angelico” przy Muzeum Archidiecezjalnym
od 4 wrzesnia br. jest czynna wystawa litografii Małgorzaty Seweryn.


„Życie jest grą”


Nie jest to pierwsza indywidualna wystawa tej plastyczki, uprawiającej różne techniki sztuki graficznej, która wydaje się mieć już jasno okreslony stosunek do życia. Prace Małgorzaty Seweryn zawierają głęboką myśl filozoficzną i przesłanie intelektualne, są formą dialogu z odbiorcą na temat sensu istnienia i tworzenia. Ten kreacyjny , a nie ludystyczny tylko stosunek do otaczającej rzeczywistości owocuje pracami, które są niejako małymi traktatami pisanymi językiem sztuki innej niż słowo, a jednak sugestywnymi i zmuszającymi do refleksji. Można się z artystką nie zgadzać, ale trudno być wobec jej grafik obojętnym. Dla Małgorzaty Seweryn życie jest grą, wyzwaniem wymagającym podejmowania wciąż nowych wyborów i decyzji. Świadczą o tym litografie powiązane wspólnym motywem szachów. Ich symbole i figury na swobodnie rysowanych szachownicach tworzą atmosferę pewnej tajemniczości, nastroju niepokoju – ale czy ludzka codzienność nie jest kompozycją światła, różnych jego odcieni i mroku? Jest to odwieczne przekraczanie granic dobra i zła, piękna i brzydoty, radości i smutku. Grafiki artystki, choćby przez ich nazwania („Samotny”, „Strategia poruszania”, „Starcie”, „Para królewska” czy „Pielgrzym”) są próbą określenia reguł gry zwanej życiem i szukaniem właściwych rozwiązań. Nie można ich tylko pobieżnie oglądnąć, trzeba je uważnie przemyśleć. Niekiedy trudno wprost uwierzyc że autorka jest swiezą dyplomantką i znajduje się dopiero na początku swojej drogi twórczej, chociaz ma już wcele pokaxny dorobek i sporo prezentacji publicznych. Słusznie chyba wrózy jej prof. Krystyna Szwajkowska wybicie się ponad przecietność i upewnia, „że pełna energii twórczej i ambicji autorka rozwinie wkrótce w pełni dojrzałą twórczość”. O słusznosci tej warto się przekonać osobiście.”


(„Życie jest Grą”, Życie Katowic, 17.09.1998 )